Program Bc. Jaromíra Máry

mara

Kdo je ten muž z fotky

Na FHS jsem absolvoval bakaláře a v současnosti pokračuji jako posluchač magisterského oboru Obecná antropologie. Že se má smysl do dění na fakultě zapojit i z pozice studenta, jsem si vyzkoušel například jako spoluorganizátor loňského ročníku fakultního plesu. Se skupinou studentů a za velké podpory vedoucích předmětu se nám také podařilo vymyslet, navrhnout a prosadit pozměněnou podobu předmětu Budoucnost demokracie, v rámci které si studenti už druhý semestr mohou vyzkoušet občanskou participaci přímo v terénu. Mimo školu působím jako externí redaktor v Hospodářských novinách.

Dobře, z pozice studenta mimo administrativní a „politické“ struktury fakulty jsem si to už vyzkoušel. Teď bych se rád podíval na to, co dokážu ovlivnit z pozice fakultního senátora. Spíš než smršť konkrétních opatření, která „prostě prosadím“, zkusím nastínit své ideové směřování a témata, kterým bych se rád věnoval.

Dále čtěte jen nadpisy, nebo u toho zestárnete!

Volba děkana

V nastávajícím volebním období bude AS volit děkana (překvapení!). Jeden skvělý odchází a já bych se rád podílel na tom, že ho jiný skvělý nahradí. Pravda, studentská reprezentace je v senátu bohužel v menšině, být slyšet ale umím a poslouchat docela taky.

Můj ideální děkan pravděpodobně neexistuje, ale byl by skvělý, protože:

 • Nebude ustupovat tendencím nadále „normalizovat“ liberální a interdisciplinární charakter studia.
 • Bude stát za širokou nabídkou předmětů na bakaláři a nebude nadále snižovat jejich počty s vidinou „ucelenějšího“ studia.
 • Nebude podporovat tendence ubírat studentům možnost upravit si tempo studia (jako je z poslední doby navázání plnění předmětů na konkrétní semestry)
 • Bude svolný otevřít diskuzi o navrácení některých drobných změn.
 • Bude aktivně podporovat studentské aktivity a v rámci fakulty vytvářet struktury, které k tomuto přímo vybízejí.
 • Dotáhne do konce přesun fakulty do pražské Troje.
 • Bude neúnavně hledat konsenzus na naší názorově pestré fakultě
 • Bude se držet ideové linie vysokoškolského vzdělávání jakožto prostředku kultivace osobnosti, ale zároveň se nebude bát aktivně podpořit rozšiřování praktických předmětů nebo terénních praxí a větší provázanost fakulty s veřejným děním.
 • Můj děkan bude morálně bezúhonná autorita, která jasně stanoví, jak chce fakultu dlouhodobě rozvíjet.

Uvidíme, který kandidát se této ideji nejvíce přiblíží.

 

Já v pozici senátora

Vedle role hlídacího psa ideového směřování fakulty, reprezentanta fakulty navenek a při komunikaci uvnitř, bych rád věnoval energii také následujícím věcem. Neslibuji, že je prosadím, rád bych je ale diskutoval s vedením fakulty a dalšími senátory a pokusil se alespoň některému z bodů pomoci na svět.

1) Podpora studentských aktivit, respektive rozvoj struktur v rámci fakulty k aktivitě vybízejících:

 • Dlouhodobě udržitelnou a s vedením fakulty provázanější podobu by si zasloužil například spolek Studenti FHS, se kterým bych rád úzce spolupracoval. Nebude možné vytvořit životaschopnější a masovější komunitu aktivních studentů FHS, dokud toto sdružení nevytvoří lepší sebeobnovující mechanismy a dokud nebude aktivněji komunikovat s vedením fakulty a studenty napříč katedrami a obory.
 • Zpřehlednění a lepší propagace mimostudijních aktivit a prostředků, které fakulta nabízí například pro individuální projekty (víte vy vůbec, na co všechno můžete zažádat fakultu o granty?)
 • Podpora sdružování studentů, čili podpora již existujících ale i vznik nových studentských a zájmových spolků a dalších forem sdružování, které pomohou posílit fakultní identitu a podpoří ambice kreativních a aktivních studentů.

2) Otevřenější (a s dostatečným předstihem vedená) diskuze se studenty nad zásadními změnami

Změny, které mají dopad (nejen) na studijní povinnosti, by měly být diskutovány se studenty ještě v době, kdy vše není rozhodnuto. Takové změny by, pokud možno, neměly vejít v platnost ze semestru na semestr, ale vždy až pro nově nastupující ročník. Adrenalin z náhlého zavedení závěrečných státních zkoušek uprostřed našeho studia mladším ročníkům úplně nepřeji.

3) Zvýšení počtu terénních praxí a prakticky zaměřených předmětů

Tzn. navýšit počet a ideálně v SISu vizuálně oddělit předměty zaměřené na etnografickou praxi, občanskou participaci, praxi v historických archivech, nezisku, redaktorskou a překladatelskou praxi a tak podobně.

Všechny předměty, které zatím na fakultě v tomto duchu fungují (Terénní antropologická praxe, Hudebně-antropologický seminář atp.), jsou opravdu skvělou přípravou na vlastní realizaci bakalářské práce, prostředkem aplikace abstraktních teoretických konceptů, ale hlavně: jsou i přes časovou náročnost zábavné a kreativní. Bože, jak krásné je mít zábavné předměty! Ztotožňuji se s názorem, že u vzdělávání nemá jít primárně o přípravu na konkrétní pracovní pozici. Nemyslím se ale, že větší důraz na výše zmíněné by šlo proti této myšlence.

4) Postupné doplnění anotací u knih k bázovým předmětům

Rád bych otevřel diskuzi nad tím, zda by nebylo vhodné postupně doplňovat ke knihám anotace, které studenta stručně uvedou do žánru, doby vzniku, autorových specifických rysů, ale hlavně do toho, jak je kniha v současné době a v rámci oboru platná a relevantní a co tedy z jejího obsahu brát s rezervou a na co jiného naopak zaměřit pozornost. Osobně jsem byl párkrát překvapen, jak pod dojmem literatury doporučené fakultou stavím na konceptech a předpokladech, které už jednoduše nejsou aktuální.

5) Posilování provázanost bakalářských,magisterských a doktorandských programů

Je mi celkem jasné, že diskuze na toto téma se aktivně vede.Pravdou ale zůstává, že po přestupu na magistra ve Veleslavíně mám pocit, že jde o dva různé světy, které o sobě navzájem příliš neví. Zajímalo by mě, na jaké úrovni je v současnosti komunikace a spolupráce řešena a rád bych přispěl k debatě, jak ji posílit.

6) Tutoři pro začínající studenty

Rád bych se seznámil s tím, jak pokračuje resuscitace myšlenky tutorů pro začínající studenty. Loni na debatě o budoucnosti fakulty zaznělo, že se na znovuzavedení pracuje. Jsem zvědavý, v jaké fázi jsme a jak s rozvojem pomoci.

 

Volby do akademického senátu jsou od pondělí 1. 12. do čtvrtka 4. 12. v Jinonicích i ve Veleslavíně. Jděte volit, dobrých kandidátů je dost. Kdo nevolí, zemře na karmu a na pocit naprostého společenského selhání.

 

Pro dotazy a podněty mě můžete kontaktovat na fb (profilová fotka: zuby) nebo na mailu jaromirmara.jm@gmail.com

 

(Pozn. red.: Programy kandidátu neprochází redakční úpravou.)