Humr se ptá studentských kandidátů do AS FHS UK (II.)

                                      question-mark-154789_640

Co by byly vaše priority, kdybyste byli v roli děkana?

 

Šárka Bláhovcová:

V roli děkana by mi záleželo na tom, aby si fakulta udržela kvalitu výuky a pracovalo se na jejím neustálém zlepšování. Důležitá by také měla být spokojenost nejen studentů, ale i vyučujících a práce založená na partnerském přístupu. Jako děkanka bych si přála, aby co nejdříve fakulta měla samostatnou budovu, kde by bylo příjemné prostředí pro všechny obory a jejich studenty.

Petr Konůpka:

Přestěhovat fakultu do Tróji. Na tomto úkolu vedení velmi usilovně pracuje již několik let a je důležité v tom neméně usilovně pokračovat. Až bude fakulta konečně na jediném místě, měli bychom co nejvíce podporovat vzájemné přátelské vztahy. Nejradši bych pak vařil kafe v naší fakultní kavárně.

Jaromír Mára:

To je zatím trochu mimo moje rozlišovací schopnosti. Snad jen: chtěl bych spojovat, a nikoliv rozdělovat. Budovat, nikoliv ničit… Ne, ale vážně. Pro pozici děkana musí být na naší fakultě velice obtížné udržet tak různorodé společenství pohromadě. Představuji si, že v rámci ideového směřování fakulty musí docházet k hádkám srandovních rozměrů. Proto bych chtěl být děkanem, který podporuje konsenzus a zároveň se nezpronevěří vlastní vizi a chrání fakultní duši před tendencemi ji svázat a „normalizovat“.

Bezpochyb bych také dotáhl do konce projekt nového sídla v pražské Troji, byrokratickým šotkům navzdory. V případě budovy totiž nejde jen o nepohodlí, o kterém my z gheta ve Veleslavíně víme své. Aby se podařilo naši fakultní obec aktivizovat ve větší míře, aby studenti cítili už v anonymních prvních semestrech sounáležitost a aby vznikalo více zájmových spolků a iniciativ, vnímám novou budovu fakulty v tomto ohledu zásadní. To nemluvím o nutnosti více provázat bakalářské,magisterské a doktorské studijní programy. A kavárnu. V den nástupu do funkce bych v kampusu nechal zřídit skvělou kavárnu.

Věra Vávrová:

Přestěhování fakulty do Tróji a udržení kolegiálních vztahů mezi všemi členy naší fakultní akademické obce.

 

Pozn. redakce:

Adam Šimek a Vojtěch Štěrba odkazují zájemce o odpověď na své programy.

 

Pokud jste kandidátem a chcete odpovědět na naše anketní otázky. Napiště nám na náš mail redakce.humr@gmail.com.
 
Otázky:
1) Jste spokojeni se současnou podobou jazykového modulu? (výukou cizích jazyků)
2) Co by byly vaše priority, kdybyste byli v roli děkana?
3) Jaká jsou podle vás nejdůležitější specifika FHS, která stojí za zachování ?

 

3 komentářů