Vidímová: Studentská unie musí nabídnout víc než finance

Univerzita Karlova projednává změnu pravidel podpory zájmové činnosti studentů. Již v prosinci jsme zveřejnili komentář člena Sociální komise AS UK Miroslava Makajeva, který nová pravidla podrobil důkladné kritice. Fakultní spolky mají nově získat možnost žádat o podporu své činnosti přímo univerzitu, dříve tak musely činit prostřednictvím Studentské unie UK, případně se účastnit grantového řízení, které SU UK vypisuje. Spolky, které budou chtít nově žádat o podporu, musí být registrovány na seznamu vedeném univerzitou. K registraci má podle rektora UK stačit splnění elementárních blíže nespecifikovaných podmínek. Obrátili jsme se na místopředsedkyni SU UK Sáru Vidímovou se žádostí o vyjádření, jak návrh nových pravidel vnímá, co podle ní pro Studentskou unii znamenají a před jaké výzvy ji staví.

10153245_772911222726580_51776952596455280_n

Foto: FB Studentský Majáles

Sára Vidímová se vyjádřila takto:

Osobně se domnívám, že je to logické řešení. V minulosti bohužel Unie nepříliš dobře hospodařila a dokládala závěrečné zprávy projektů, tudíž nebylo ani Sociální komisi AS UK ani Univerzitě jasné, jak se s poskytnutými financemi naložilo. To by se dít nemělo a nedivím se, že to vyvolalo pochybnosti. Samozřejmě, že současné znění dopad na Unii jistě mít nějaký bude, teď záleží, jaký. Spolkům bude nutné velmi pečlivě vysvětlit znění opatření, aby věděly, jak konkrétně žádosti napsat. V tom může být Unie i nadále velmi užitečná, pokud bude pravidelně pořádat školení, která spolky zdokonalí ve tvorbě žádostí.

Zároveň si nemyslím, že by tato změna měla zcela rušit konání grantových řízení Unie, můžeme vytvořit jiná kritéria a pojmout grantové řízení odlišněji. Podporovat třeba projekty, které se týkají společenské či ekologické odpovědnosti fakult/univerzity. Viděla jsem ve Francii, že tamní unie organizovaly benefiční bazary, rozjely projekty proti plýtvání potravinami v univerzitních zařízeních, zabývaly se bariérovostí, atd. Koneckonců je stále řada spolků a spolkových akcí, které novým podmínkám pro udělení jednorázové podpory nevyhovují, ovšem i takové spolky by měly mít možnost získat finance na své akce. Tudíž grantové řízení budeme moci organizovat i dále.

Jedno z toho již probíhá, organizujeme sérii seminářů, které se týkají psaní žádostí o granty, účetnictví, propagace, mediální komunikace, prezentace spolků, náborové kampaně, fundraisingu, atd. Chceme tak, aby si spolky z Unie odnesly také nějaké profesionální kompetence. Také konečně více pracujeme na fungování pracovních skupin, aby se lidé ze spolků mohli zapojovat do chodu Unie, plánujeme legislativní skupinu, kde se budou měnit stanovy nejen Unie dle NOZ, projektovou skupinu, PR skupinu.

A v neposlední řadě bude Unie dále fungovat jako platforma pro setkávání a společné seznamování, což je její zcela ojedinělá a velmi důležitá role, kterou (zatím) žádná jiná organizace na Univerzitě Karlově neplní. On totiž oficiální seznam všech spolků a jejich registrace je jedna věc, ale je to právě spíš to potkávání a společné organizování mexifakultních akcí, co vytváří identitu studentů a studentek Univerzity Karlovy. Proto v novém roce uspořádáme více neformálních setkání, také se zkusíme více zaměřit na vysokoškolskou politiku, koneckonců máme nového externího radního, který se nově stal delegátem Univerzity Karlovy v SKRVŠ, můžeme tak uspořádat setkání k novele, apod.

Takže shrnuto, podtrženo, jistě to Unii do jisté míry oslabí, ovšem naopak by to mohlo mít vliv na její transformaci ve fungující platformu, která spolkům nabízí více, nežli jen finance.