Seliverstova: Erasmus není vyhozený semestr

Když se dnes retrospektivně dívám na svou zkušenost z Erasmu, čím dál víc si uvědomuji, že byla k nezaplacení. A to i přes své poměrně krátké trvání: než jsem se totiž na francouzské škole trochu zorientovala a našla si hodiny, co mi vyhovovaly, nějak náhodou skončil semestr :) Předměty, které jsem nakonec měla (a které se dost výrazně lišily od původního plánu), mě velmi obohatily.

Foto: Administrační budova Sciences Po Lyon (CC BY-SA Anaximandredecarie)

Foto: Administrační budova Sciences Po Lyon (CC BY-SA Anaximandredecarie)

Nešlo pouze o stránku faktografickou, nýbrž i o aspekt jakéhosi obecného rozšíření povědomí a okruhu akademických zájmů. Ironií osudu jsem ve Francii neměla žádného vyučujícího Francouze, ale zato jsme měli externí profesory z USA, Německa, Itálie a Velké Británie. Studium u celosvětových odborníků, které mají rozličné přístupy a studijní metody, je samo o sobě velmi přínosné. V mém oboru, kde je interdisciplinární přístup klíčový, to pak znamená přínos ještě větší.

Předpokládám, že studenti, kteří se přes veškerá zjevná pozitiva nakonec přece jen na Erasmus nepřihlásí, mají dojem, že ona neznámá část rovnice převažuje nad známou a že taková rizika se jim nevyplatí. Například několikrát jsem se setkala s názorem, že krátkodobý zahraniční pobyt z hlediska vzdělání, není příliš účelný. Kvůli své nesystematičnosti vám prý nezapadne do tkaniva dosavadního studia a zároveň na domácí univerzitě bude znamenat zbytečně „vyhozený“ semestr, resp. rok. Řekněme si to na rovinu: z akademického pohledu pobyt na Erasmu opravdu nemusí naplnit veškerá vaše očekávání. V žádném případě to však neznamená, že něco „ztratíte“.

Na jedné ze schůzek před odjezdem na Erasmus, které pořádá naše zahraniční oddělení (a které mimochodem vřele doporučuji), jsme měli sepsat všechny výhody, které podle nás zahraniční pobyt na partnerské univerzitě obnáší. Musím říct, že se to všechno během mého pobytu v Lyonu naplnilo: zlepšila jsem svou francouzštinu, našla si nové přátele, na vlastní kůži jsem zažila jinou kulturu atd. Tím nejzásadnějším pro mě ale bylo objevení nových horizontů a příležitostí do života. Erasmus je tím nástrojem, co vám propůjčuje větší intelektuální a prostorovou svobodu – a právě kvůli tomu si té své zkušenosti tolik vážím. Koneckonců, „vzdělanost je to, co vám zbude, až zapomenete všechno, čemu jste se naučili“!