Filmový klub na vysoké škole – ano nebo ne?

Během konference „Film a vzdělávání“, na které jsem vypomáhala jako dobrovolník, jsem se „osobně“ seznámila s festivalem Jeden svět. Říká se, že Jeden svět je „mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni, a je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě“. Festival uvádí různorodé filmy, které se týkají člověka a jeho místa ve společnosti, bezpečí a sebejistoty. V úzké spolupráci s festivalem, vzdělávací program Člověka v tísní „Jeden svět na školách“ letos uspořádal konferenci „Film a vzdělávání“. Účastnici konference se věnovali využívání audiovizuálních materiálů ve výuce na střední škole, zejména využívání filmů jako ilustrací diskutovaných během výuky různých problematik.

shooting-75599_640

Měla jsem to štěstí poslouchat české a zahraniční odborníky a diskuze lidí, kteří s výukou s pomocí filmů mají zkušenost. Celé toto téma mi připadá velmi zajímavé i užitečné. Napadlo mě, co kdybychom i my na vysoké škole používali dokumentární filmy ke zkvalitnění výuky? I na FHS kdysi fungoval Filmový klub. Kam ale zmizel? Těžko se mi věří, že studenti o něj neměli zájem. Třeba kdybychom věděli, jak funguje spolupráce škol s Člověkem v tísní a Jedním světem, možná by nám to mohlo pomoci dát Filmovému klubu nový rozměr.

Se zájmem jsem podebatovala s Anetou Hodulákovou, jednou z koordinátorek vzdělávacího programu „Jeden svět na školách“, v naději, že by téma využití dokumentárních filmů na vysokých školách mohlo zaujmout.

Podle jakého schématu pracuje Jeden svět na školách?

Člověk v tísni má několik sekcí, které se zabývají různými věcmi. „Jeden svět na školách“ se zabývá vzděláváním, hlavně na základních a středních školách. Festival Jeden svět zase organizuje projekt „Promítej i ty“. To je půjčovna dokumentárních filmů uvedených na festivalu „Jeden svět“. My ale pracujeme skrz učitele, takže na vysokých školách se to moc, bohužel, dělat nedá. Distribuujeme naše materiály prostřednictvím webového portálu, učitelé si mohou s jeho pomocí půjčovat a stahovat filmy, a s nimi ještě potom různé doprovodné materiály do hodin: třeba jak s tím filmem pracovat, jak udělat reflexe a různé aktivity, jakým tématům se dál věnovat v hodině na střední škole nebo na základních.

Nepřemýšleli jste nad prací s vysokými školy?

Na vysokých školách již jsou studenti samostatní a mohou si takové věci dělat sami. Máme ještě filmové kluby – děti je dělají sami. Založí si na své střední škole filmový klub, půjčují si od nás filmy a promítají je. Potom k tomu dělají besedy a různé aktivity na základě témat filmů, dál je rozpracovávají. To, co my děláme na vysokých školách, jsou semináři pro budoucí učitele. Máme tady na Pedagogické fakultě v Praze a v Brně stálé semestrální kurzy, v Liberci a Olomouci připravujeme jednotlivé přednášky. Na těchto kurzech naše lektorky učí budoucí učitelé, jak pracovat s dokumentem ve výuce, jak ho využit, jak skrze dokumenty učit žaky.

Jsou podobné filmové kluby na vysokých školách?

Já si myslím, že kdysi dávno fungoval Jeden svět na VŠE. V letech 2010-2014 byly na VŠE promítány dokumentární filmy z festivalu „Jeden svět“. Pro malý zájem byly ale projekce ukončeny.

Mohou si i studenti někde stáhnout filmy?

Některé z festivalu ano. Filmy, které jsou v sekci „Promítej i ty“ – přidává se přibližně 5 filmů za rok –každý si je může stáhnout, sledovat a promítat veřejně. Na webu „Jednoho světa na školách“ máme kolem 150 filmů, ale ty jsou výhradně pro výuku, jenom pro učitele.

Kterých témat se filmy dotýkají?

Nejvíc se zabýváme lidskými práva, jsme lidskoprávní organizace. Od toho se rozvijí témata jako otázka multikulturalismu, rasismu, xenofobie. Zabýváme se také moderními Československými dějinami, hlavně obdobím komunismu – co tady bylo v ČR po roce 1945. Potom se také zabýváme rozvojem globálního vzdělávání ve světě. Máme mediální vzdělávání – věnujeme se mu proto, že chceme vzdělávat mladé lidí, aby byli schopni rozlišit, například, která zpráva je propaganda, a která ne. Věnujeme se i životnímu prostředí, i globálním změnám atd…

Dá se říct, že vaše práce na středních školách přináší viditelné výsledky?

Často se stává, že když děti o filmy mají zájem na střední škole, chtějí v tom pokračovat i na vysoké. Ale už tam nejsou kamarádi, se kterými by ty filmové kluby dělali a mají i méně času. Potom nám také pomáhají s organizací velkého festivalu. V roce 2009 a 2012 jsme dělali i výzkumy, jak mají děti rozdílné pohledy na svět, když používají výuku prostřednictvím dokumentů, a když ji nepoužívají, takže můžeme porovnat výsledky. Sledujeme tam vztah středoškoláků z celé ČR k menšinám, k moderním dějinám atd. Můžete si to najít na webu.

 

Na festivalu Jeden svět jsem byla a pár filmů viděla. Můžu říct, že ve mně tyto dokumenty zanechaly pocit, že ještě tak mnoho o našem světě nevím, a že mám stále nekonečný prostor pro poznání a osobní rozvoj. Po tomto rozhovoru jsem dokonce víc přesvědčená, že by znovuzrození filmového klubu na FHS nebyl špatný nápad, a že by to mohlo vést k novým horizontům sebevzdělání a dokonce i k poznání nových lidí a nových pohledů na život.

Štítky: , , ,