Roman Sukdolák

995320_10204429361853297_294055174639793189_n

Drazí studenti, kolegové a členové akademické obce,

jmenuji se Roman Sukdolák, na FHS studuji druhým rokem bakalářský obor SHV a směle si troufám tvrdit, že své zaměření směřuji na filosofii.

Ve svém programu a možném budoucím působení bych se rád zaměřil především na problémy týkající se bakalářského oboru, které mám momentálně z první ruky. Společně s několika dalšími kolegy bych se zabýval samotnou formou studia, prohloubením komunikace mezi vedením fakulty a studenty, dále informovaností studentů o dění na škole i o samotném studiu a v neposlední řadě i možnými estetickými úpravami budov, učeben a případně kampusu.

 

Studium humanitní vzdělanosti:

  • Rozšíření výuky jazyků s důrazem na výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny jakožto základních jazyků, které provázejí celé studium a možnost zavedení jazyků nových (italština)
  • Řešení problémů ohledně Kontrolované četby (DK) – jak jistě víte, tak v těchto dnech dochází k velkému omezování kontrolované četby, která svým kreditovým ohodnocením neodpovídá podmínkám akreditační komise, a proto je třeba kvůli zájmu ze strany studentů vymyslet variantu kontrolované četby, která bude systému vyhovovat
  • Atestace – s výše uvedeným bodem souvisí také způsob atestace některých kurzů. Ačkoliv se jedná jistě o nepopulární krok, tak cítím povinnost ho zde zmínit. Problémem je, když si studenti vybírají předměty jen na základě vidiny lehkého atestu a nezapisování docházky. (Napsání dvoustránkového referátu bez docházky považuji za neadekvátní, stejně jako dosavadní kontrolovanou četbu.)
  • Problém prerekvizit specializovaných seminářů a kurzů – mnoho studentů (především prvního ročníku) si zapisuje předměty, které pro ně nemusí být vždy vyhovující, přínosné a hlavně srozumitelné

 

FHS obecně:

 

  • Prohloubení komunikace mezi vedením fakulty a studenty a informovanost studentů ohledně svého studia – neustále se setkávám se situací, kdy studenti nevědí, jak si poradit se studiem a kam ho dále směřovat (povinnými zkouškami, počtem kreditů, „Co je SAFM?“ apod.)
  • Aktuální sylabus v SISu
  • Podpora akcí pořádaných studenty a spolky fakulty
  • Zavedení další studentské místnosti
  • Třídění odpadu
  • Možnost vystavování výtvarných, literárních a dalších děl studentů v prostorách školy, případné ozvláštnění prázdných prostor pomocí citátů, obrazů, portrétů atd. společenskovědních osobností